Jornada «FAILURE FESTIVAL»: Mentes creativas, emprendedoras y con visión empresarial, a partir de los fallos

Organizada por Innolab junto a Bilakatu  el 7 de noviembre, en el marco del World Open Innovation Conference 2023 – World Open Innovation Community 

Tecnologías e innovación son dos ámbitos que marcan el presente y futuro de la sociedad en general y las organizaciones en particular. Dos entornos que avanzan, cambian y se transforman a una velocidad incontrolable. En ese camino con exceso de velocidad, son muchos los errores que se cometen y, que se seguirán cometiendo. 

  • Elección de colaboradores inadecuados
  • Creación de productos innovadores en mercados tradicionales
  • Idealización de las oportunidades
  • Errores que finalmente se convierten en éxito
  • ¡Y muchos otros!… 


Es inevitable ir por ese camino, pero sí es posible compartir los fracasos para evitar encontrarse con algunas piedras. Conectar la experiencia y la mirada de diferentes sectores y experiencias para apoyar la mejora de la competitividad empresarial.

La jornada FAILURE FESTIVAL es un espacio en el que mentes creativas, emprendedoras y con visión empresarial compartirán las experiencias que inspiraron e inspiran nuevas ideas, crecimiento y oportunidades a partir de los fallos.

Para poder innovar es necesario experimentar, y entre múltiples intentos, uno será el ganador. Pero, ¿qué nos pueden aportar aquellos intentos que no alcanzan el éxito? 

La jornada #FailureFestival es una oportunidad única para:

– Descubrir experiencias reales en torno al #error
– Conocer diferentes historias sobre el fracaso que antecedieron al #éxito
– Escuchar el análisis de expertos sobre el valor del error

Inscríbete: https://lnkd.in/d_rU-UYS

«FAILURE FESTIVAL»-aren Eguna: Sormena, enpresa-ikuspegia eta enpresak hasteko asmoa duten menteei abiatuta, akatsetatik ikasteko.

Innolab eta Bilakatu-k antolatuta 2023ko azaroaren 7an, “World Open Innovation Conference 2023” – “World Open Innovation Community”-ren esparruan.

Teknologiak eta berridazkuntza, oro har, gizartearen eta berezko antolakundearen egungoa eta etorkizuna markatzen dituzten bi eremu dira. Bi inguruneak aurrera egiten dute, aldatzen dira denborarekin eta eraberritzen dira kontrola gabeetako abiadura batean. Abiadura honetan jarraituz, handia da egin den, eta etorkizunean honela jarraituez gero, egingo den akats kopurua:

• Lankide ez egokiak hautatzea.

• Produktu berridorrak sortzea merkatu tradizionaletan.

• Aukerak ideialitzea.

• Akatsak, azkenean arrakasta bihurtzen direnak.

• Eta hainbeste!

Saihetsezina da bidea hau hartzea, baina aurrera egiteko ezinbestekoa den bide honetan, akatsak partekatu daitezke, zenbait harritsu ekiditzeko. Esperientziak eta ikuspegiak elkartu, eta sektore ezberdinen eskarmentuak erabiliz, enpresa-lehiakortasunaren hobekuntza sustatu.

“FAILURE FESTIVAL” eguna, sormenezko menteen, mente sortzaileen eta empresa-ikuspegia duten menteen lekua izango da. Leku honetan, mente hauek partekatuko dituzte, iradokitzen diozten eta, oro har, iradokitzen duten ideia berriak, haziera irakaspenak, eta akatsetatik ikasitako aukerak.

Berridazkuntza egiteko esperimentatu behar da, eta hainbat ahaleginetatik, bat izango da irabazlea. Baina, zer eman diezaiegu arrakastarik lortu ez duten ahalegin horiei?

#FailureFestival eguna da aukera bakarra:

  • Errealitatean oinarritutako #akatsen esperientziak aurkitzeko
  • #Arrakasta aurretik dauden akatsen inguruko historia ezberdinak ezagutzeko
  • Adituek errorearen balioari buruz egindako analisia entzuteko.

Izena eman: https://lnkd.in/d_rU-UYS