Inteligencia e innovación de impacto: Urbegi Social Impact

Urbegi Social Impact

Urbegi Social Impact es el área de innovación del Grupo Urbegi dedicada a trabajar en el desarrollo de ecosistemas y comunidades que impactan de manera positiva en el desarrollo cultural, social y económico de organizaciones y territorios. Son una consultoría especializada en ayudar a las corporaciones a encontrar e integrar soluciones disruptivas para mejorar su competitividad e influencia.

Ofrecen servicios personalizados desde la base estratégica hasta la activación, implantación y consolidación de comunidades con propósito, enfocadas en el desarrollo de colaboraciones entre agentes y stakeholders que impulsan alianzas de valor.


El desarrollo de ecosistemas impulsa el liderazgo de las organizaciones y fomenta territorios vivos y sostenibles

Urbegi Social Impact cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales en estrategia, innovación social, tecnología, comunicación, dinamización y marketing, que ayuda a las organizaciones a integrar soluciones disruptivas para mejorar su competitividad e influencia.

Realizan proyectos de implantación y activación de ecosistemas para administraciones públicas y empresas privadas, tanto del ámbito nacional como internacional, pertenecientes a diferentes sectores: UN Tourism (Organización Mundial del Turismo), Gobierno Vasco, Fundación BBK, Junta de Andalucía, EIT Food, Ayuntamiento de Barcelona o Junta de Castilla y León… confían en Urbegi Social Impact para impulsar comunidades con propósito en áreas como el empleo, el emprendimiento, el turismo o el medio rural, entre otros temas de interés y calado social.


Potencia la transformación digital de tu ecosistema

Porque saben que la mejor tecnología es aquella que nos permite compartir experiencias y relacionarnos de manera fluida con las personas, en Urbegi Social Impact cuentan con una tecnología propia de desarrollo de comunidades virtuales que exprime el potencial de un ecosistema impulsando su transformación digital, promoviendo el trabajo en red, fomentando la colaboración y la innovación y optimizando la toma de decisiones.

Urbegi Social Impact logo

Más sobre Urbegi Social Impact

Es una consultoría especializada en ayudar a las corporaciones a encontrar e integrar soluciones disruptivas para mejorar su competitividad e influencia, a través del impulso de ecosistemas y comunidades que impactan de manera positiva en el desarrollo cultural, social y económico de organizaciones y territorios.

https://urbegi.com/social-impact/


Urbegi Social Impact, inpaktuko adimena eta berrikuntza

Urbegi taldeko berrikuntza-aholkularitzak eragin handiko ekosistemak garatzen ditu, pertsonak konektatzeko eta lankidetza bultzatzeko. Bere lana ekosistemak indartzean oinarritzen da komunitate adimendunak eta kolaboratiboak sortuz, erakunde publiko eta pribatuei beren interes-taldeekin eta stakeholder-ekin loturak estutzeko aukera ematen dietenak.

Urbegi Social Impact erakundeen eta lurraldeen garapen kulturalean, sozialean eta ekonomikoan positiboki eragiten duten ekosistemen eta komunitateen garapenean lan egiten duen Urbegi taldearen berrikuntza arloa da. Korporazioei beren lehiakortasuna eta eragina hobetzeko irtenbide disruptiboak aurkitzen eta integratzen laguntzen espezializatutako aholkularitza bat da.

Zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzen dituzte, oinarri estrategikotik hasi eta helburu duten komunitateak aktibatu, ezarri eta finkatzeraino, balio aliantzak sustatzen dituzten eragileen eta stakeholder-en arteko lankidetzak garatzera bideratuak.


Ekosistemen garapenak erakundeen lidergoa bultzatzen du eta lurralde biziak eta iraunkorrak sustatzen ditu

Urbegi Social Impact-ek diziplina anitzeko talde bat du, estrategian, berrikuntza sozialean, teknologian, komunikazioan, dinamizazioan eta marketinean adituak diren profesionalez osatua. Talde horrek irtenbide disruptiboak integratzen laguntzen die erakundeei, lehiakortasuna eta eragina hobetzeko.

Ekosistemak ezartzeko eta aktibatzeko proiektuak egiten dituzte administrazio publikoentzateta enpresa pribatuentzat, naziokoak zein nazioartekoak, sektore desberdinetakoak: UN Tourism (Turismoaren Mundu Erakundea), Eusko Jaurlaritza, BBK Fundazioa, Andaluziako Junta, EIT Food, Bartzelonako Udala edo Gaztela eta Leongo Junta… Urbegi Social Impacten konfiantza dute, enplegua, ekintzailetza, turismoa edo landa-ingurunea bezalako arloetan komunitateak bultzatzeko, besteak beste.


Indartu zure ekosistemaren eraldaketa digitala

Badakitelako teknologiarik onena esperientziak partekatzeko eta pertsonekin harreman
errazak izateko aukera ematen diguna dela, Urbegi Social Impact-en komunitate birtualak garatzeko teknologia propioa dute, ekosistema baten potentziala ezabatzen duena, eraldaketa digitala sustatuz, sareko lana sustatuz, lankidetza eta berrikuntza sustatuz eta erabakiak optimizatuz.

Urbegi Social Impact-i buruz gehiago

Urbegi Social Impact korporazioei beren lehiakortasuna eta eragina hobetzeko konponbide disruptiboak aurkitzen eta integratzen laguntzen espezializatutako aholkularitza da, erakunde eta lurraldeen kultura, gizarte eta ekonomia garapenean positiboki eragiten duten ekosistemen eta komunitateen sustapenaren bidez. Ezagutu informazio gehiago:

https://urbegi.com/social-impact/