BasqueTrade acompaña a las Empresas Vascas en FIHAV 2023, la Feria de la Havana

Son más de 40 las empresas vascas que en la actualidad se encuentran implantadas y bien posicionadas en Cuba; muchas de ellas llevan décadas apoyando el desarrollo económico de este país caribeño y participando con sus mejores productos y tecnologías en la más importante cita ferial multisectorial, FIHAV, que este año celebra su XXXIX edición.

Las firmas vascas colaboran entre sí para salir adelante y, tanto la calidad de sus productos como la responsabilidad en el servicio, son convenientemente reconocidos por los sectores socioeconómicos cubanos. Fruto de esa cooperación, desde 1999 se acude a la Feria de forma agrupada a través del ‘pabellón número 9’, ya popularizado como el “Pabellón Vasco”.

Cabe destacar que Cuba es el principal socio comercial de Euskadi en la región, y uno de los mayores, situándose como quinto destino en Latinoamérica: En 2022, las exportaciones vascas a la Isla superaron los 103 millones de euros, cambiando la tendencia de descenso paulatino de años anteriores y creciendo cerca del 23%. La presencia de nuestras empresas es importante y supone a nivel estatal más del 13% del total de exportaciones. Actualmente, Euskadi aporta entre el 1 y 1´5 % de las importaciones cubanas, lo que demuestra el compromiso y nivel de relación existente entre ambas economías.

Con la colaboración de Basque Trade & Investment, Agencia Vasca para la Internacionalización de Grupo SPRI, las Cámaras de Comercio – Eusko Ganberak facilitan la participación de empresas en FIHAV; este año han sido quince. (¿¿CITARLAS??)

Gontzal Barasorda representó a BasqueTrade en la inauguración del pabellón, acto en el que participó la viceministra del MINCEX, encargada de la inversión extranjera y del comercio exterior cubano, Dña. Ana Teresita González Fraga; el embajador de España en Cuba, D. Ángel Martín Peccis; y el director del desarrollo internacional y dirección domercial de la Cámara de Gipuzkoa, Javier Ayala.

BasqueTradek laguntzen ditu Euskal Enpresak FIHAV 2023-an, Havanako Azokan

Gaur egun, 40 baino gehiago dira Euskal Enpresak Kuban oraindik kokatuta daudenak; hauetatik hainbat dira hamarkada urte luze Kubako ekonomiaren garapenean laguntzen ari direnak, eta haien oneneko produktuekin eta teknologiarekin parte hartzen dutenak sektore-anitzeko azokarik garrantzitsuenean, FIHAV, aurten bere XXXIX. edizioa ospatzen duenak.

Euskal enpresek elkarrekin lankidetzan aritzen dira garatzen jarraitzeko, eta haien produktuen kalitatea eta zerbitzuan duten ardura Kubako gizarte-ekonomiako sektoreetan antzematen da. Lankidetza horren emaitza moduan, 1999tik azokara taldeka joaten da, «9. pabilioia»-ren zehar «Euskal Pabilioia» ere bai ezagututa.

Azpimarragarria da Kubak Euskadiren hainbat lankideen artean komertzio harreman nagusiena duela, eta Latinoamerikako eremuan handienetakoa da: 2022an, Euskadiren aldeko esportazioak 103 milioi euro baino gehiago kostatu zuten, aurreko urteetako jaitsiera gradualearen tendentzia aldatuz eta %23 inguru haziz. Gure enpresen presentzia garrantzitsua da eta estatuko mailan esportazio guztien %13 baino gehiago ekartzen du. Gaur egun, Euskadi Kubak sartzen dituen inportazioen %1 eta %1,5 artean egon ohi da, eta datu honek bi ekonomien artean dagoen konpromisoa eta harreman-mailaren froga nahikoa adierazten du.

Basque Trade & Investment-ek, SPRI Taldea-ren Nazioarteko Hedapeneko Euskal Agentziak, eta Eusko Ganberak FIHAV-eko enpresen parte hartzea bultzatzeko lankidetzan aritu dira; aurten, hamabost izan dira.

Gontzal Barasordak BasqueTrade ordezkatu zuen pabilioiaren inaugurazioan, non MINCEX-eko ministrordeak parte hartu zuen Ana Teresita González Fragak Kubako kanpo-inbertsio eta kanpo-merkataritza arduraduna; Ángel Martín Peccis, Espainiako enbaxadorea Kuban; eta Javier Ayala, Gipuzkoako Merkataritza eta Kanpoko Garapeneko zuzendariaren partaidetzarekin.