Mondragon Unibertsitatea, GAIA y e-coordina trabajan en un proyecto para fomentar los modelos de economía circular en las empresas vascas

  • El proyecto Netcircular+ está financiado por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
  • En su segundo año, afronta la fase de testeo en varias empresas guipuzcoanas de herramientas físicas y digitales que capaciten y ayuden a las organizaciones que no disponen de recursos propios en su camino hacia la economía circular y el desarrollo sostenible.

Más información en:  http://www.netcircularplus.eus/

Diseñar herramientas que ayuden a las empresas a iniciar, con confianza y seguridad, el camino hacia la economía circular y el desarrollo sostenible, además de concienciar y sensibilizar al tejido empresarial sobre esta nueva realidad, es el objetivo principal del proyecto Netcircular+ que, financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, está liderado por Mondragon Unibertsitatea, el Clúster GAIA y la empresa e-coordina.

Así, el proyecto consiste en el desarrollo, creación y comercialización de un paquete de innovación específico que, bajo la denominación  NETcircular+, integra herramientas, plantillas y juegos en formato físico y digital, dirigidos a capacitar, guiar y acompañar a las empresas del sector industrial, servicios y alimentario a implementar y gestionar modelos de negocio circulares y sostenibles.

Los impulsores del proyecto recuerdan en este sentido que las tendencias del mercado y las nuevas legislaciones y planes de acción sobre cambio climático (ej. Pacto Verde Europeo), economía circular (ej. Plan de Acción Europeo) y sostenibilidad (ej. Agenda 2030), «demandan a las empresas innovar en sus modelos de negocio y cadenas de valor para facilitar el despliegue de sistemas de producción y consumo más eficientes y competitivos, bajos en carbono y socialmente responsables».

Ante esta realidad, reiteran, NETCircular+ pretende ayudar a aquellas organizaciones que no dispongan de recursos, ya sean de formación y capacitación, o de ejecución y/o gestión, para avanzar en la economía circular y el desarrollo sostenible.

«Nuestro objetivo es que, partiendo de su estrategia y marcándose los objetivos a los que le gustaría llegar,  las herramientas diseñadas ayuden a la empresa usuaria a encontrar las rutas más idóneas para innovar y avanzar hacia un modelo de negocio circular y sostenible. Incluye una herramienta de diagnóstico en economía circular y desarrollo sostenible; e incorpora una plataforma de formación dirigida a las personas empleadas sobre Agenda 2030 y la economía circular «, explica Cristina Murillo, directora de servicios del Clúster GAIA.

Fases del proyecto

En la primera fase del proyecto se desarrolló un juego en formato físico, que ha sido sometido al contraste de un grupo de expertos, quienes aportaron sus áreas de mejora antes de su adaptación al formato digital. Se recibieron asimismo las aportaciones de expertos y de cinco empresas guipuzcoanas de diferentes sectores.

Actualmente y hasta el próximo mes de septiembre, NETCircular+ se va a implementar y testar en diferentes empresas guipuzcoanas en la fase de validación de las herramientas diseñadas dentro del proyecto.

El objetivo a futuro es comercializar y extender su uso entre el tejido empresarial guipuzcoano y vasco, contribuyendo así a fomentar modelos de negocio y cadenas de valor más circulares y sostenibles.

Concepto de paquete de innovación NETcircular+

El nombre NETcircular+ se inspira en el concepto NET POSITIVE con el que se busca que las empresas generen un impacto social, económico y ambiental neto positivo en relación a los impactos negativos que pueden ocasionar.

Profesionales de la empresa utilizarán las plantillas, herramientas y juegos de forma individual o en equipo con el fin de identificar áreas de intervención para implementar innovaciones de economía circular en sus modelos de negocio con el fin de contribuir positivamente al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 definidos por las Naciones Unidas.

El proyecto está siendo financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa a través del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural.

Mondragon Unibertsitatea, Gaia eta e-Koordinakundea euskal enpresetan ekonomia zirkularraren ereduak sustatzeko proiektu batean ari dira lanean

  • Netcircular+ proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa Inguruneko Departamentuak finantzatzen du.
  • Bigarren urtean, Gipuzkoako hainbat enpresetan tresna fisiko eta digitalak probatuko dira, ekonomia zirkularrerako eta garapen jasangarrirako bidean baliabide propiorik ez duten erakundeak gaitzeko eta laguntzeko.

Informazio gehiago kontsultatzeko webgunea: http://www.netcircularplus.eus/

Enpresei ekonomia zirkularrerako eta garapen jasangarrirako bidea konfiantzaz eta segurtasunez egiten laguntzen dieten tresnak diseinatzeaz gain, enpresa-sarea errealitate berri horretaz kontzientziatzea eta sentsibilizatzea da Netcircular+ proiektuaren helburu nagusia. Proiektu hori Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatzen du, eta Mondragon Unibertsitatea, Gaia Klusterra eta e-koordinakundea ditu buru.

Hala, proiektua berrikuntza-pakete espezifiko bat garatu, sortu eta merkaturatzean datza. Pakete horrek, NETcircular+ izenarekin, formatu fisiko eta digitaleko tresnak, txantiloiak eta jokoak biltzen ditu, industria-, zerbitzu- eta elikagaigintza-sektoreko enpresak negozio-eredu zirkular eta jasangarriak ezarri eta kudeatzera gaitzeko, gidatzeko eta laguntzeko.

Proiektuaren sustatzaileek gogorarazi dute, ildo horretan, merkatuaren joerek eta klima-aldaketari (adib., Europako Itun Berdea), ekonomia zirkularrari (adib., Europako Ekintza Plana) eta iraunkortasunari (adib., 2030) buruzko legedi eta ekintza-plan berriek «enpresei eskatzen dietela beren negozio-ereduetan eta balio-kateetan berritzea, ekoizpen- eta kontsumo-sistema eraginkorragoak eta lehiakorragoak, karbonoan baxuak eta sozialki arduratsuak, hedatzen laguntzeko».

Errealitate horren aurrean, berriz diote, NETCircular+ek baliabiderik ez duten erakundeei lagundu nahi dietela, dela prestakuntza- eta gaikuntza-erakundeei, dela egikaritze- eta/edo kudeaketa-erakundeei, ekonomia zirkularrean eta garapen jasangarrian aurrera egiteko.

«Gure helburua da, bere estrategiatik abiatuta eta iritsi nahi dituen helburuak finkatuta, diseinatutako tresnek enpresa erabiltzaileari laguntzea berrikuntzarako biderik egokienak aurkitzen eta negozio-eredu zirkular eta jasangarri baterantz aurrera egiten. Ekonomia zirkularra eta garapen jasangarria diagnostikatzeko tresna bat barne hartzen du; eta Agenda 2030ari eta ekonomia zirkularrari buruzko prestakuntza-plataforma bat txertatzen du langileentzat «, azaldu du Cristina Murillo Klusterreko zerbitzu zuzendariak.

Proiektu faseak

Proiektuaren lehen fasean, formatu fisikoko joko bat garatu zen, eta aditu-talde batek kontrastatu du. Talde horrek hobekuntza-arloak eman zituen, formatu digitalera egokitu aurretik. Era berean, hainbat sektoretako adituen eta Gipuzkoako bost enpresaren ekarpenak jaso ziren.

Gaur egun, eta irailera arte, NETCircular+ proiektuaren barruan diseinatutako tresnak baliozkotzeko fasean inplementatu eta testatuko da Gipuzkoako hainbat enpresatan.
Etorkizunerako helburua da haren erabilera merkaturatzea eta zabaltzea Gipuzkoako eta Euskadiko enpresa-sarean, negozio-eredu eta balio-kate zirkular eta iraunkorragoak sustatzen laguntzeko.

NETcircular+ berrikuntza-paketearen kontzeptua

NETcircular+ izena net Positive kontzeptuan oinarritzen da. Kontzeptu horren bidez, enpresek eragin ditzaketen inpaktu negatiboei dagokienez inpaktu sozial, ekonomiko eta ingurumen-inpaktu garbi positiboa sortzea bilatzen da.

Enpresako profesionalek plantillak, tresnak eta jokoak banaka edo taldean erabiliko dituzte, esku-hartzeko arloak identifikatzeko, beren negozio-ereduetan ekonomia zirkularreko berrikuntzak ezartzeko eta Nazio Batuek definitutako Garapen Iraunkorreko 2030 Helburuen irismenean modu positiboan laguntzeko.

Proiektua Gipuzkoako Foru Aldundia ari da finantzatzen, Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa Ingurunearen Departamentuaren bitartez.